Koronaohjeistus partioon Kymenlaakson alueella

Ajankohtaista tietoa koronarajoituksista 3.6.2022

On tärkeää edelleen muistaa tartuntatautilain pykälän 58c yleiset hygieniavelvoitteet

 • osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytännöistä, joilla estetään tartuntojen leviämistä
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • osallistujien oleskelu järjestetään toiminnan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman väljästi. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Kannustamme edelleen järjestämään tilaisuudet mahdollisuuksien mukaan ulkona ja käyttämään sisätiloissa kasvomaskia sekä muistuttamaan osallistujia siitä, että vain täysin terveenä voi osallistua.

Viikkotoiminnan, retkien ja muiden partiotapahtumien osalta on tärkeää huolehtia, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa. Tällä hetkellä virusta on niin paljon liikkeellä, että huolellisista varotoimista huolimatta on mahdollista, että altistumisia tapahtuu. Tartunnanjäljitys ei laajamittaisesti enää tehdä,mutta oireiden seurantaa mahdollisissa altistustapauksissa suositellaan.

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotialle ja sitä vanhemmille:

Kymenlaaksossa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksia maskin käytöstä. Käytä kasvomaskia oman harkinnan mukaan. Kasvomaski estää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kun käytät kasvomaskia, suojaat muita tartunnalta. 

Suosittelemme, että käytät maskia edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, jos 

 • hakeudut koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • sinulla on hengitystieinfektion oireita, mutta sinun on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella
 • tiedät altistuneesi koronavirukselle, esimerkiksi perheessäsi on todettu tartunta, mutta et voi välttää kodin ulkopuolisia lähikontakteja.

Maski suojaa maskityypistä riippuen jonkin verran myös kantajaansa. Erityisesti rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden sekä kaikkien, joilla on riski saada vakava koronatauti, kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti. Riskiryhmiin kuuluvan kannattaa harkita maskin käyttöä, vaikka hän olisi täysin rokotettukin.

Laaja maskisuositus koskee rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkia 12 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi käyttää maskia.

RYHMÄHARRASTUS TOIMINTA:

 • Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa suositellaan, että harrastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota koronaturvallisuuteen.
 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminnassa on huomioitava turvavälit, hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä maskin käyttö silloin, kun se on mahdollista.
 • Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.

Suomen partiolaisten korona ohjeet löytyvät täältä.

Kuunnelkaa tarkasti myös toimintakuntanne ohjeistuksia ja toimikaa niiden mukaisesti.

Poimi etäohjelma kokouksiin täältä

JOS OLET KARANTEENISSA:

Jos olet saanut positiivisen testituloksen, et voi osallistua harrastustoimintaan(kaan), vaan sinun täytyy olla poissa myös harrastuksista.

Jos olet käynyt korona-testissä, on sinun odotettava negatiivistä näytettä ja että olet oireeton ennen harrastukseen palaamista. Testi ei kuitenkaan katkaise karanteenia.

Jos olet saanut covid-kotitestistä positiivisen tuloksen ja yleisvointi on hyvä, suositellaan välttettävän kontakteja omaehtoisesti. Omaehtoisessa kontaktien välttämisessä suositellaan välttämään kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan. Oireettomia päiviä pitää olla vähintään kaksi.

Ohje koskee vähintään kaksi kertaa rokotettuja. Vaillinaisesti rokottamattomille suositellaan välttämään kontakteja vähintään seitsemän vuorokauden ajan, heilläkin oireettomia päiviä pitää olla vähintään kaksi.

JOS OLET ALTISTUNUT:

Jos asut samassa asunnossa tai olet ollut muuten läheisesti tekemisissä positiivisen koronatestituloksen kotitestistä tai terveydenhuollon testistä saaneen henkilön kanssa:

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
 • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia. 
 • Jää etätöihin, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin, kunhan käytät kasvomaskia ja vältät kontakteja. 
 • Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin. Harrastuksiin hän voi kuitenkin palata vasta, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta. Jos lapsella on oireita, lapsen ei tule mennä päiväkotiin, kouluun eikä harrastuksiin ennen kuin oireet ovat selvästi lieventyneet.
JOS KORONA-TAPAUKSIA TAVATAAN PARTIOTAPAHTUMASSA:

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta. Turhien huolestumisien ja huhujen leviämisen välttämiseksi lippukunnan voi olla järkevää viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti. Tähän apua ja valmiita pohjia saat toimistolta Annelta 050-4000444. Ole yhteydessä, jos tarvitset apua.

Ohjeet perustuvat 28.4.2021 voimassa oleviin Kymenlaakson Sairaanhoitopiirin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksiin ja suosituksiin. Päivitämme niitä tilanteen mukaan. Noudata aina ensisijaisesti viranomaisten ja kuntien rajoituksia ja ohjeita.

Piirihallitus ja piiritoimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja näitä ohjeita päivitetään aina tarvittaessa Kymsoten koronakoordinaatioryhmän ohjeistusten mukaisiksi.

Päivitetty viimeksi 3.6.2022