Koronaohjeistus partioon Kymenlaakson alueella

Kymenlaakso on 9.6 laskettu perustasolle.

Perustasolle siirtymisen myötä koronakoordinaatioryhmä antoi aluehallintovirastolle suosituksen kumota tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin liittyvät rajoitukset. Kuitenkin jatkossakin yleisötilaisuuksia järjestettäessä on huolehdittava, että asiakkailla ja toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus ylläpitää riittäviä etäisyyksiä. Yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevat tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetyt turvallisuusvelvoitteet. Mikäli kyseessä on yli 50 henkilön tilaisuus, niin järjestäjille suositellaan terveysturvallisuussuunnitelman tekemistä. Yli 500 henkilön tilaisuuksien tai toistuvien tilaisuuskokonaisuuksien osalta toivotaan suunnitelman lähettämistä etukäteen Kymsoten tartuntatautiyksikköön. Alle 500 henkilön tilaisuuksien osalta suunnitelmaa ei toimiteta Kymsotelle.

Mutta näin hyvässäkään tilanteessa ei voida vielä luopua maskeista, käsihygienian tarkasta huolehtimisesta ja harkinnasta suurissa ihmisjoukoissa oleilemisesta. Nämä kaikki on todella suuressa roolissa, ettei tilanne muutu huonommaksi.

Kymenlaakson koordinaatioryhmä päätti 9.6.2021 kokouksessaan purkaa harrastustoimintaan liittyviä suosituksia ja rajoituksia. Kaikkien kuntien alueella harrastustoimintaa voi toteuttaa seuraavasti:

  • Harrastustoimintaan sekä peli-, kilpailu- ja ottelutoimintaan ei kohdistu rajoituksia.
  • Maskien käyttöä ja turvavälien noudattamista suositellaan myös harrastuksissa aina kun se on toiminnan kannalta mahdollista, erityisesti sisätiloissa.
  • Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.

Suomen partiolaisten korona ohjeet löytyvät täältä.

Kuunnelkaa tarkasti myös toimintakuntanne ohjeistuksia ja toimikaa niiden mukaisesti.

Poimi etäohjelma kokouksiin täältä

JOS OLET KARANTEENISSA:

Jos sinut on määrätty karanteeniin, et voi osallistua harrastustoimintaan(kaan), vaan sinun täytyy olla lääkärin määräämä karanteeniaika poissa myös harrastuksista.

Jos olet käynyt korona-testissä, on sinun odotettava negatiivistä näytettä ja että olet oireeton ennen harrastukseen palaamista. Testi ei kuitenkaan katkaise lääkärin määräämää karanteenia

JOS KORONA-TAPAUKSIA TAVATAAN PARTIOTAPAHTUMASSA:

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta. Ohjeet tartunnoista tiedottamiseen antaa viranomainen. Turhien huolestumisien ja huhujen leviämisen välttämiseksi lippukunnan voi olla järkevää viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti. Tähän apua ja valmiita pohjia saat toimistolta Annelta 050-4000444. Ole yhteydessä, jos tarvitset apua.

Ohjeet perustuvat 28.4.2021 voimassa oleviin Kymenlaakson Sairaanhoitopiirin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksiin ja suosituksiin. Päivitämme niitä tilanteen mukaan. Noudata aina ensisijaisesti viranomaisten ja kuntien rajoituksia ja ohjeita.

Piirihallitus ja piiritoimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja näitä ohjeita päivitetään aina tarvittaessa Kymsoten koronakoordinaatioryhmän ohjeistusten mukaisiksi.

Päivitetty viimeksi 12.5.2021 klo 16.30