Koronaohjeistus partioon Kymenlaakson alueella

Ajankohtaista tietoa koronarajoituksista 9.2.2022

Kymenlaakso on edelleen koronaviruksen leviämisalue. Tartuntoja on kaikissa kunnissa.

Monissa lippukunnissa mietitään koronatilanteen vaikutusta lähiajan toimintaan.

Lähtökohtaisesti me partiossa ohjeistamme lippukuntia rajoituksista vasta kun ne ovat virallisia, mutta tässä muutama huomio jo ennakkoon:

 • Kun rajoituksia mahdollisesti tulee, ne koskevat hyvin todennäköisesti yleisötilaisuuksia.
  • Yleisötilaisuuksia partiossa ovat kaikki sellaiset tapahtumat, johon on myös ulkopuolisilla pääsy (myyjäiset, juhlat/tapahtumat, joihin myös lippukuntalaisten huoltajia tai perheitä kutsutaan)
 • Yksityistilaisuuksiin saattaa kohdistua suosituksia, mutta emme odota virallisia rajoituksia varsinkaan lasten ja nuoren harrastustoiminnan parissa järjestettäviin yksityistilaisuuksiin.
  • Yksityistilaisuuksiksi partiossa lasketaan kaikki lippukunnan sisäiset tilaisuudet, joihin osallistuu vain toiminnassa mukana olevia jäseniä (viikkokokoukset, juhlat, lupauksenantotilaisuudet, retket)
 • Yksityistilaisuuksissa koronapassin vaatiminen ei ole viranomaissuositusten mukaista.
 • Lisätietoja koronapassista ja sen käytöstä: https://stm.fi/koronapassi
 • Huomioittehan myös, että jos tilaisuus on ulkopuolisen tahon hallinnoimassa tilassa, sen käyttöön saattaa liittyä rajoituksia (seurakuntien tilat, ravintolat).

On tärkeää edelleen muistaa tartuntatautilain pykälän 58c yleiset hygieniavelvoitteet

 • osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytännöistä, joilla estetään tartuntojen leviämistä
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • osallistujien oleskelu järjestetään toiminnan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman väljästi. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Kannustamme edelleen järjestämään tilaisuudet mahdollisuuksien mukaan ulkona ja käyttämään sisätiloissa kasvomaskia sekä muistuttamaan osallistujia siitä, että vain täysin terveenä voi osallistua.

Viikkotoiminnan, retkien ja muiden partiotapahtumien osalta on tärkeää huolehtia, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa. Tällä hetkellä virusta on niin paljon liikkeellä, että huolellisista varotoimista huolimatta on mahdollista, että altistumisia tapahtuu. Tartunnanjäljitys ei laajamittaisesti enää tehdä,mutta oireiden seurantaa mahdollisissa altistustapauksissa suositellaan.

Kymenlaaksossa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia:

Laaja maskisuositus koskee rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkia 12 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi käyttää maskia.

Maskin käyttöä suositellaan erityisesti seuraavissa tilanteissa:

 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä ruuhkaisissa ulkotiloissa.
 • Joukkoliikenteessä.
 • Työpaikoilla lähityössä.
 • Kouluissa ja oppilaitoksissa kolmannesta luokasta lähtien.
 • Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa.

RYHMÄHARRASTUS TOIMINTA:

 • Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa suositellaan, että harrastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota koronaturvallisuuteen.
 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminnassa on huomioitava turvavälit, hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä maskin käyttö silloin, kun se on mahdollista.
 • Maskia on käytettävä liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.
 • Etämahdollisuutta on suosittava yhdistysten kokouksissa aina silloin, kun tämä on mahdollista.

YLEISÖTILAISUUDET:

 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä on sisätiloissa järjestettyjä kokoontumisia rajoitettu seuraavasti: Päätöksen mukaan 50-500 henkilön yleisötilaisuuksia voi järjestää, jos osallistujilla on määritellyt istumapaikat ja osallistujamäärä on enintään puolet tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Alle 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää ilman istumapaikkavelvoitetta tai tilan kapasiteettiin nähden suhteellista enimmäishenkilömäärää. Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69931681
 • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.
 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä pykälän 58d mukainen, tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys on voimassa Kymenlaaksossa 28.12.2021–27.2.2022. Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928572 ja https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69930739

  Lisäksi voimassa Kymenlaakson alueelliset suositukset:
 • Kaikille osallistujille on vahva maskisuositus koko tilaisuuden ajan.
 • Maskin käyttö on tärkeää etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Myös ruuhkaisissa ulkotiloissa suositellaan maskin käyttöä.
 • Samoin tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjille on vahva suositus edellyttää tilaisuuksiin osallistuvilta maskin käyttöä sekä huolehtia, ettei sisä- tai ulkotiloissa synny lähikontakteja. Erityisesti tämä tulee huomioida paikoissa, joissa ei ole istumapaikkoja.
 • Sellaisissa kulttuuritapahtumissa, joissa ei ole käytössä riittävän väljiä väliaikatiloja, katsojien tulee viettää väliaika katsomotiloissa.

Kaikille 12 vuotta täyttäneille suositellaan maskin käyttämistä. Ja luonnollisesti pidetään huolta myös käsien desinfioimisesta ja yskimishygieniasta.

Suomen partiolaisten korona ohjeet löytyvät täältä.

Kuunnelkaa tarkasti myös toimintakuntanne ohjeistuksia ja toimikaa niiden mukaisesti.

Poimi etäohjelma kokouksiin täältä

JOS OLET KARANTEENISSA:

Jos olet saanut positiivisen testituloksen, et voi osallistua harrastustoimintaan(kaan), vaan sinun täytyy olla poissa myös harrastuksista.

Jos olet käynyt korona-testissä, on sinun odotettava negatiivistä näytettä ja että olet oireeton ennen harrastukseen palaamista. Testi ei kuitenkaan katkaise karanteenia.

Jos olet saanut covid-kotitestistä positiivisen tuloksen ja yleisvointinsa on hyvä, suositellaan välttettävän kontakteja omaehtoisesti. Omaehtoisessa kontaktien välttämisessä suositellaan välttämään kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan. Oireettomia päiviä pitää olla vähintään kaksi.

Ohje koskee vähintään kaksi kertaa rokotettuja. Vaillinaisesti rokottamattomille suositellaan välttämään kontakteja vähintään seitsemän vuorokauden ajan, heilläkin oireettomia päiviä pitää olla vähintään kaksi.

JOS OLET ALTISTUNUT:

Jos asut samassa asunnossa tai olet ollut muuten läheisesti tekemisissä positiivisen koronatestituloksen kotitestistä tai terveydenhuollon testistä saaneen henkilön kanssa:

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
 • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia. 
 • Jää etätöihin, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin, kunhan käytät kasvomaskia ja vältät kontakteja. 
 • Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin. Harrastuksiin hän voi kuitenkin palata vasta, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta. Jos lapsella on oireita, lapsen ei tule mennä päiväkotiin, kouluun eikä harrastuksiin ennen kuin oireet ovat selvästi lieventyneet.
JOS KORONA-TAPAUKSIA TAVATAAN PARTIOTAPAHTUMASSA:

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta. Turhien huolestumisien ja huhujen leviämisen välttämiseksi lippukunnan voi olla järkevää viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti. Tähän apua ja valmiita pohjia saat toimistolta Annelta 050-4000444. Ole yhteydessä, jos tarvitset apua.

Ohjeet perustuvat 28.4.2021 voimassa oleviin Kymenlaakson Sairaanhoitopiirin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksiin ja suosituksiin. Päivitämme niitä tilanteen mukaan. Noudata aina ensisijaisesti viranomaisten ja kuntien rajoituksia ja ohjeita.

Piirihallitus ja piiritoimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja näitä ohjeita päivitetään aina tarvittaessa Kymsoten koronakoordinaatioryhmän ohjeistusten mukaisiksi.

Päivitetty viimeksi 9.2.2022 klo 15:45